AKTUALNOŚCI

Trzecia seria spotkań informacyjnych dla mieszkańców

Już za dwa tygodnie (14.11.2022 r.) rozpocznie się trzecia seria spotkań informacyjnych projektu PKM Południe. Łącznie w tej serii – podobnie jak w pierwszej w kwietniu br. – zaplanowaliśmy aż 5 spotkań, które odbywać się będą codziennie od poniedziałku 14 listopada do piątku 18 listopada 2022 r. Wszystkie zlokalizowane są na terenach, przez które przebiegać ma nowa linia kolejowa. Dlatego pierwsze dwa spotkania odbędą się w Gdańsku, a pozostałe trzy w gminach: Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

Dokładne lokalizacje i terminy poszczególnych spotkań można sprawdzić na plakacie:

Jak widać trzecia seria spotkań odbędzie się w tych samych lokalizacjach i w podobnej formule jak pierwsze konsultacje zorganizowane w kwietniu br. Podobnie jak wówczas także obecnie dla tych mieszkańców, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu osobiście przewidzieliśmy transmisje online na kanale YouTube PKM.

Tym razem planujemy trzy transmisje LIVE – dwie ze spotkania w Gdańsku (14-15.11.2022 r.) i jedną ze spotkania w Kolbudach (17.11.2022 r.). Na obu spotkaniach w Gdańsku przedstawiane będą mieszkańcom te same materiały dotyczące całego aglomeracyjnego odcinka PKM Południe i analogicznie na wszystkich trzech spotkaniach w regionie zobaczyć można będzie tę samą prezentację projektu przygotowaną dla mieszkańców wszystkich 3 gmin.

Nagrania wszystkich 5 spotkań z pierwszej serii konsultacji, jaka odbyła się w kwietniu 2022 r., można znaleźć na naszej stronie internetowej PKM Południe, w zakładce SPOTKANIA INFORMACYJNE.

Podczas drugiej serii spotkań informacyjnych projektu PKM Południe mieszkańcy zgłosili szereg postulatów, które przez ostatnich 5 miesięcy analizował nasz zespół projektowy wraz z projektantami.

W ramach 2 etapu STEŚ wprowadziliśmy do projektu PKM Południe – względem wersji prezentowanej podczas poprzedniej tury konsultacji – następujące zmiany:

 1. Dostosowano rozwiązania pasażerskie na przystanku „Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska” do koncepcji węzła drogowego – Odcinek nr 1
 2. Zapewniono obustronne dojście na peron w ramach przystanku „Gdańsk Wielkopolska” – Odcinek nr 2
 3. Dostosowano stację „Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale” do funkcji kończenia biegu pociągów aglomeracyjnych – Odcinek nr 2
 4. Odsunięto przystanek osobowy „Kowale” o ok. 20 m w kierunku północnym od istniejących zabudowań (postulat podczas II tury spotkań informacyjnych) – Odcinek nr 3
 5. Przewidziano parking przy przystanku osobowym Kowale wraz z dojazdem od ul. Ofiar Grudnia 70 przy wykorzystaniu miejskich działek – Odcinek nr 3
 6. Przekroczenie obwodnicy trójmiejskiej nową linią kolejową planowane jest dołem – Odcinek nr 3
 7. Wprowadzono korektę łuku trasy kolejowej „na wysokości” ul. Straszyńskiej 15 poprzez odsunięcie się od zabudowań – Odcinek nr 3
 8. Zapewniono dojazd na pola uprawne w rejonie miejscowości Jankowo Gdańskie w postaci obiektu inżynieryjnego – Odcinek nr 3.
 9. Przystanek osobowy „Pruszcz Gdański Kupiecka” został przewidziany jako docelowy do budowy i przekazany do dalszych konsultacji z zarządcą linii PKP PLK – Odcinek nr 4.
 10. W zakresie przystanku osobowego „Bielkówko” zmieniono rozwiązanie skrzyżowania linii kolejowej z drogą na przejazd kolejowo-drogowy. Dojście na peron zostało zapewnione z przejazdu. Dokonano relokację peronu na drugą stronę przejazdu – Odcinek nr 4
 11. Zmieniono rozwiązania stacyjne w zakresie posterunków „Goszyn” oraz „Straszyn Prędzieszyn” dostosowując do docelowej oferty przewozowej – Odcinek nr 4
 12. Uwzględniono w rozwiązaniach układy drogowe wynikające z MPZP (konieczna korekta przyjętych założeń w MPZP w zakresie ul . Leszczynowej) – Odcinek nr 5

Szczegółową mapę rekomendowanego przebiegu linii PKM Południe już z ww. zmianami można zobaczyć w naszej zakładce PLANOWANY PRZEBIEG. Warto się z tymi materiałami zapoznać, aby jak najlepiej przygotować się do dyskusji z naszymi projektantami podczas trzeciej serii spotkań informacyjnych odbywających się w listopadzie.

Zachęcamy również do obejrzenia dostępny na kanale YouTube PKM filmu, który w zaledwie 3 minuty i w przystępny dla każdego sposób wyjaśnia czym jest projekt PKM Południe: