AKTUALNOŚCI

Województwo Pomorskie i Miasto Gdańsk przyspieszają prace nad projektem PKM Południe

Kluczowy dla rozwiązania problemów komunikacyjnych południowych dzielnic metropolii projekt PKM Południe ma szansę na realizację już w aktualnej perspektywie dofinansowania unijnego do końca 2029 roku. Aby móc już w przyszłym roku ubiegać się o środki unijne na dofinansowanie realizacji PKM Południe samorządy zaangażowane w ten epokowy dla regionu projekt postanowiły przyspieszyć prace nad niezbędną do aplikowania dokumentacją. Współfinansować ją będzie Miasto Gdańsk, którego radni zdecydowali dziś o przyznaniu na ten cel 28 mln zł.

Projekt o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe) przewiduje budowę całkowicie nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście przez południowe dzielnice Gdańska do Kowal, gdzie powstać ma duży węzeł przesiadkowy, skomunikowany z innymi środkami transportu i 3-poziomowym parkingiem na 2,1 tys. aut. Projekt przewiduje także możliwość późniejszego połączenia aglomeracyjnego odcinka PKM Południe (łącznie 7,5 km. linii kolejowej i 6 przystanków) zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 Pruszcz Gdański – Stara Piła (PKP PLK).

Dzięki nowej linii PKM Południe dojazd pociągiem z Kowal do Gdańska Głównego w godzinach szczytu zajmie zaledwie 14 minut, czyli 3-krotnie mniej niż samochodem (ok. 45 min.). Z analiz transportowych wykonanych na potrzeby projektu wynika, że przy zachowaniu obecnego taktu pociągów trójmiejskiej SKM co 7,5 min., tylko na odcinku do planowanego przystanku Łostowice- Świętokrzyska z nowych połączeń korzystać będzie 28 tys. pasażerów na dobę, a do przystanku Wielkopolska 18 tysięcy. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w południowych dzielnicach Gdańska w perspektywie 2030 r. będzie mieszkać 100 tysięcy osób (nie licząc okolicznych miejscowości z terenów gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo) to sprawny dojazd tych mieszkańców do pracy i szkół zapewnić może wyłącznie szybki i ekologiczny transport kolejowy.

Dlatego już w 2020 r. Biuro Rozwoju Gdańska opracowało studium korytarzowe, które stało się podstawą dalszych analiz w ramach przygotowywanego od 2021 r. przez PKM SA Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego PKM Południe. W ramach STEŚ wykonane zostały już m.in. analizy techniczne, ruchowe, społeczne i środowiskowe oraz zorganizowane 3 serie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, podczas których przedstawiony został i skonsultowany z przyszłymi użytkownikami rekomendowany przebieg nowej linii kolejowej.

Konsultacje te potwierdziły ogromną potrzebę jak najszybszej realizacji projektu PKM Południe na odcinku aglomeracyjnym, z opcją jej dalszego rozwoju na kolejnych regionalnych już odcinkach. Dlatego już od jesieni 2022 r. prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza aglomeracyjnego odcinka przyszłej inwestycji, dzięki czemu powinno udać się przyspieszyć o cały rok przygotowanie niezbędnego Raportu Środowiskowego.

Zaangażowane bezpośrednio w projekt samorządy – Województwo Pomorskie i Miasto Gdańsk – postanowiły także przyspieszyć prace nad przygotowaniem wielobranżowej dokumentacji dla odcinka aglomeracyjnego PKM Południe (Gdańsk Śródmieście – Kowale), wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Związane z tym koszty pokryją wspólnie Samorząd Województwa Pomorskiego i Miasto Gdańsk, które w latach 2023-2026 przeznaczy na ten cel 28 mln zł. Środki te pozwolą na realizację przewidywanego na okres 3-4 lat etapu prac dokumentacyjnych PKM Południe. Sama budowa powinna zająć kolejne 2-3 lata. Jej koszt wstępnie szacowany jest na ok. 1,8 mld zł – według dzisiejszych stawek, które oczywiście będą w przyszłości weryfikowane i aktualizowane na etapie przetargu na wykonawcę inwestycji.

Przy tak ogromnym zakresie i kosztach inwestycji jej realizacja wymagać będzie wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Dzięki obecnemu przyspieszeniu prac nad dokumentacją projektową PKM Południe aplikowanie o środki UE będzie możliwe już w 2024 r. Jeśli samorządom uda się wówczas zdobyć unijne dofinansowanie, a wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia budowy wydawane będą bez komplikacji, to jest szansa na realizację aglomeracyjnego odcinka PKM Południe do końca 2029 roku.

Proponowane przystanki i ich lokalizacje
na aglomeracyjnym odcinku PKM Południe:

infografika alternatywne środków transportu