AKTUALNOŚCI

Województwo Pomorskie i Miasto Gdańsk wspólnie przygotują projekt PKM Południe

W siedzibie samorządowej spółki PKM SA 20 listopada 2023 r. podpisana została umowa ramowa o współpracy pomiędzy Województwem Pomorskim i Gminą Miasta Gdańsk, przy współudziale samorządowej spółki PKM SA, będąca kolejnym krokiem do wspólnej realizacji epokowego projektu PKM Południe.

W imieniu obu samorządów umowę podpisali: marszałek województwa Mieczysław Struk, prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, wicemarszałek Leszek Bonna i wiceprezydent Piotr Grzelak oraz prezes PKM SA Grzegorz Mocarski.

Zgodnie z umową Województwo Pomorskie i Miasto Gdańsk będą współfinansować opracowanie dokumentacji projektowej PKM Południe, która ma powstać w latach 2023-2026. Jej szacunkowy koszt wynosi 50 mln zł, z czego 28 mln zł to wkład Miasta Gdańska, wniesiony do projektu poprzez dokapitalizowanie spółki PKM. Środki te Miasto Gdańsk przekazywać będzie samorządowej spółce sukcesywnie w latach 2023-2026, docelowo obejmując w niej ok. 7,5 proc. udziałów.

Dzięki podpisanej przez samorządy umowie możliwe będzie ogłoszenie już wkrótce przez PKM SA przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację pierwszego etapu inwestycji pod nazwą: „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska”, składającego się z trzech zadań:

  1. Zadanie kolejowe: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście – Węzeł Kowale”.
  2. Zadanie drogowe nr 1: „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską”.
  3. Zadanie drogowe nr 2: „Budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie Węzła Kowale”.

Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędne jest m.in. do ubiegania się o unijne dofinansowanie  realizacji PKM Południe. Jeśli samorządom uda się zdobyć na ten cel pieniądze z UE, wybudowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe wraz ze zintegrowanymi z nim miejskimi inwestycjami drogowymi możliwe będzie już w obecnej perspektywie unijnej, w latach 2026-2029.

– Nie boję się powiedzieć, że to epokowa inwestycja. Chcemy usprawnić transport zbiorowy do intensywnie zamieszkałych dzielnic – podkreślał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki naszej obecności w UE będziemy mogli ten projekt fizycznie zrealizować. Jestem pewien, że o tej inwestycji będzie się mówić nie tylko w Polsce ale i w całej Europie.

– Zrobiliśmy kolejny krok w stronę realizacji PKM Południe, największego do tej pory projektu inwestycyjnego w Gdańsku. Dużo większego i droższego niż budowa tunelu pod Martwą Wisłą – mówiła o projekcie Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. – Dziś podpisaliśmy umowę pomiędzy Województwem Pomorskim i Miastem Gdańsk o współpracy właśnie w realizacji tego epokowego przedsięwzięcia. Dzięki niej spółka PKM SA będzie mogła ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację pierwszego etapu inwestycji. Jest to niezbędne m.in. do ubiegania się o unijne dofinansowanie. Jeśli uda nam się zdobyć na ten cel pieniądze z UE, wybudowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe wraz ze zintegrowanymi z nim miejskimi inwestycjami drogowymi będzie możliwe już w latach 2026-2029.

– Dzisiejsza decyzja władz województwa i miasta to kolejny duży krok, po opracowaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, przybliżający nas do realizacji PKM Południe. – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Tym projektem wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zdecydowana większość z nich podczas konsultacji społecznych w 2022 roku nie mówiła „czy”, tylko kiedy PKM Południe powstanie. Zainteresowanie tą inwestycją jest ogromne. W 3 seriach konsultacji wzięło udział prawie 600 osób stacjonarnie i ponad 1400 online, a nagrania z nich w na kanale YouTube PKM obejrzało ponad 6000 osób. Naszą stronę internetową dedykowaną projektowi PKM Południe tylko w pierwszym miesiącu od jej uruchomienia wyświetlono ponad 100 tysięcy razy!

Wizualizacje planowanych przystanków PKM Południe:

Celem projektu PKM Południe jest stworzenie nowoczesnego systemu kolejowego transportu publicznego dla ruchu pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym, komplementarnego i funkcjonalnie zintegrowanego z innymi formami komunikacji zbiorowej. Już za kilka lat PKM Południe ma stać się realną alternatywą dla transportu indywidualnego, poprzez budowę nowej infrastruktury kolejowej pozwalającej na włączenie do istniejącej osi komunikacyjnej Wejherowo – Reda – Rumia – Gdynia – Sopot – Gdańsk kolejnych terenów położonych w południowych dzielnicach Miasta Gdańska.

Slajdy z prezentacji podsumowującej wyniki Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego projektu PKM Południe: