AKTUALNOŚCI

ZAPEWNIENIE FUNKCJONALNOŚCI TERENÓW SĄSIADUJĄCYCH I LOKALIZACJA PRZYSTANKÓW TEMATAMI REGIONALNYCH KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI

Trzeci, czwarty i piąty dzień spotkań informacyjnych projektu PKM Południe, które odbyły się 16, 17 i 18 listopada 2022 r. w Pruszczu Gdańskim, Kolbudach i Niestępowie, zgromadziły w sumie ponad 100 osób stacjonarnie, a 90 osób śledziło na żywo spotkanie online w Kolbudach. Podczas tych spotkań pytania i sugestie dotyczyły zarówno regionalnej jak i aglomeracyjnej części projektu PKM Południe.

Dla mieszkańców miasta i gminy Pruszcz Gdański, spotkanie zostało zorganizowane w Hotelu Górskim w Pruszczu Gdańskim (w środę), dla mieszkańców gminy Kolbudy Gminnym Ośrodku w Kolbudach (w czwartek), a dla mieszkańców gminy Żukowo w Szkole Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie (w piątek). Mimo mniejszej urbanizacji tych terenów frekwencja dopisała zarówno stacjonarnie jak i poprzez transmisje wszystkich spotkań, które w formie zapisu, dostępne są na kanale YouTube PKM.

Spotkania w części regionalnej projektu PKM Południe zamknęły III Tury spotkań informacyjnych w ramach projektu PKM Południe. Projektanci przygotowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe tej inwestycji zaprezentowali dotychczasową drogę jaką przebył projekt i jakie zmiany zaszły na skutek konsultacji z mieszkańcami i włodarzami. Naturalnie również podczas trzeciej tury mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i sugestie dotyczące projektu.

Podczas trzech spotkań, uczestnicy zgłaszający swoje pytania i propozycje do projektu skupili się między innymi na:

  1. Zapewnieniu sprawnego wyjazdu dla służb OSP w Kolbudach w rejonie ulicy Staromłyńskiej – projektanci zapewnili, że zgodnie z postulatami zgłoszonymi podczas poprzednich spotkań, takie rozwiązanie zostało zaprojektowane.
  2. Podobnie jak podczas poprzednich dwóch tur spotkań informacyjnych – zasadach doboru ochrony akustycznej dla każdego z odcinków – pracownicy firmy T.P.F. przypomnieli o (wynikającej z przepisów) konieczności monitorowania oddziaływania akustycznego zarówno nowej, jak i zrewitalizowanej linii kolejowej na sąsiednie budynki i dobrania na tej podstawie odpowiednich środków ochrony.
  3. Lokalizacji przystanku w Jankowie Gdańskim, a dokładniej zmiany jego umiejscowienia lub przebiegu linii kolejowej w tym rejonie – wykonawcy STEŚ potwierdzili, że przeprowadzą dalsze analizy w tej lokalizacji.
  4. Zapewnienia dostępu do działek rolnych zlokalizowanych w Niestępowie – jak zapewnili nasi projektanci zgodnie z obowiązującymi przepisami każda działka musi posiadać dostęp z drogi publicznej, w związku z czym taki postulat oczywiście zostanie spełniony.
  5. Możliwości zachowania przejazdu wzdłuż ulicy Do Czarnego Mostu w Niestępowie – projektanci zapewnili, że sprawdzą możliwość i zasadność realizacji takiego pomysłu.
  6. Zaplanowania przystanku w Łapinie przy uwzględnieniu planu budowy pływającej farmy fotowoltaicznej – przedstawiciel projektantów zapewnił, że zwróci się do odpowiednich organów o informacje w tej sprawie.

Żywiołowa, ale merytoryczna dyskusja, która łącznie w ramach 3 ostatnich spotkań trwała łącznie 6,5 godziny sprawiła, że projekt po raz kolejny zostanie zaktualizowany dzięki głosom mieszkańców

Zapisy wszystkich trzech opisywanych spotkań informacyjnych PKM Południe dostępne są na naszym kanale YouTube: