AKTUALNOŚCI

Projektant PKM Południe wybrany

Konsorcjum polsko-hiszpańskich firm: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., TPF Sp. z o.o. i TPF Getinsa Euroestudios S.L. wygrało przetarg na zaprojektowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe od Gdańska Śródmieścia do Kowal wraz z towarzyszącymi mu dwiema inwestycjami drogowymi miasta Gdańsk. Złożona przez nich oferta na kwotę 48 400 500 zł brutto wybrana została jako najkorzystniejsza przez komisję przetargową składającą się z przedstawicieli PKM SA i miasta Gdańsk. Na ogłoszony w grudniu 2023 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka aglomeracyjnego PKM Południe oraz dwóch inwestycji drogowych miasta Gdańsk wpłynęło łącznie 6 ofert konsorcjów złożonych z firm pomorskich, polskich i zagranicznych, którzy wycenili swoją pracę od 30 do 56 mln zł brutto. Od momentu otwarcia ofert 29 lutego 2024 r. trwała ich szczegółowa weryfikacja przez komisję przetargową składającą się z przedstawicieli samorządowej spółki PKM SA i Gminy Miasta Gdańsk. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydowała cena (90%) oraz dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (10%). Warto przypomnieć, że na całym ok. 7-kilometrowym, aglomeracyjnym odcinku PKM Południe z Gdańska Śródmieścia do Kowal, linia kolejowa zaledwie na długości kilkuset metrów przebiegać będzie w poziomie terenu. Cała reszta trasy położona będzie na estakadach, w głębokich wykopach lub tunelach. Spośród 6 planowanych na tym odcinku przystanków kolejowych 2 zlokalizowane będą na

czytaj więcej »

Sześciu chętnych do zaprojektowania PKM Południe

Wykonaniem dokumentacji projektowej odcinka aglomeracyjnego PKM Południe i towarzyszących mu dwóch inwestycji drogowych miasta Gdańsk zainteresowanych jest 6 konsorcjów firm z Polski, Hiszpanii i Niemiec. Najtańsza ze złożonych ofert wyceniona została na 30,2 mln zł, a najdroższa na 55,8 mln zł. PKM SA zaplanowała na realizację tego zadania niecałe 36 mln zł brutto. W siedzibie PKM SA otwarto dziś (29.02.2024 r.) oferty w przetargu na dokumentację projektową PKM Południe, ogłoszonym 19 grudnia 2023 r. Do samorządowej spółki wpłynęło łącznie 6 ofert konsorcjów złożonych z firm pomorskich, Polskich i zagranicznych. Pełna lista oferentów i zaproponowanych przez nich kwot wygląda następująco: NAZWA KONSORCJUM KWOTA BRUTTO Databout Sp. z.o.o. TDM Projekt  Sp.z.o.o. 30.233.400,00 Sweco Polska Sp. z.o.o. Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z.o.o. 35.571.600,00 Infra centrum doradztwa Sp. z.o.o. Mosty Gdańsk Sp. z.o.o. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z.o.o. 44.034.000,00 Transprojekt Gdański Sp. z.o.o. TPF Sp. z.o.o. TPF Getinsa Euroestudios S. L. 48.400.500,00 Multiconsult Sp. z.o.o. Europrojekt Gdańsk S.A. 48.701.850,00 Voessing Polska Sp. z o.o. Vössing Ingenieurgesellschaft mbH 55.823.550,00 PKM SA na realizację tego zadania zaplanowała niecałe 36 mln zł brutto, więc 2 oferty mieszczą się w tym budżecie.  – Obecnie komisja przetargowa będzie weryfikować wszystkie oferty pod kątem formalnym,

czytaj więcej »

Województwo Pomorskie i Miasto Gdańsk wspólnie przygotują projekt PKM Południe

W siedzibie samorządowej spółki PKM SA 20 listopada 2023 r. podpisana została umowa ramowa o współpracy pomiędzy Województwem Pomorskim i Gminą Miasta Gdańsk, przy współudziale samorządowej spółki PKM SA, będąca kolejnym krokiem do wspólnej realizacji epokowego projektu PKM Południe. W imieniu obu samorządów umowę podpisali: marszałek województwa Mieczysław Struk, prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, wicemarszałek Leszek Bonna i wiceprezydent Piotr Grzelak oraz prezes PKM SA Grzegorz Mocarski. Zgodnie z umową Województwo Pomorskie i Miasto Gdańsk będą współfinansować opracowanie dokumentacji projektowej PKM Południe, która ma powstać w latach 2023-2026. Jej szacunkowy koszt wynosi 50 mln zł, z czego 28 mln zł to wkład Miasta Gdańska, wniesiony do projektu poprzez dokapitalizowanie spółki PKM. Środki te Miasto Gdańsk przekazywać będzie samorządowej spółce sukcesywnie w latach 2023-2026, docelowo obejmując w niej ok. 7,5 proc. udziałów. Dzięki podpisanej przez samorządy umowie możliwe będzie ogłoszenie już wkrótce przez PKM SA przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację pierwszego etapu inwestycji pod nazwą: „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska”, składającego się z trzech zadań: Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędne jest m.in. do ubiegania się o unijne dofinansowanie  realizacji PKM Południe. Jeśli samorządom uda się zdobyć na ten cel pieniądze z UE, wybudowanie aglomeracyjnego odcinka

czytaj więcej »

DYSKUSJA O PKM POŁUDNIE NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH KOLEJOWYCH TRAKO

W środę 20 września 2023 roku podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO odbyła się konferencja pt.: „Jak kolej miejska może zmienić metropolię? Projekt PKM Południe szansą dla Pomorza”. Mimo licznych wydarzeń odbywających się w tym samym czasie, konferencja organizowana przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto, Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk i PKM SA cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sali konferencyjnej Amber Expo zebrało się ponad 100 osób, które dzięki tłumaczeniu symultanicznemu mogły śledzić jej przebieg w języku polskim i angielskim. TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Konferencja rozpoczęła się od prezentacji światowych ekspertów w dziedzinie zrównoważonego transportu: Dale Barcewell (Kanada) – „Inwestycje zorientowane na transport. Przykład Vancouver”Chris Bruntlett (Holandia) – „Kolej a zrównoważona mobilność. Przykład Holandii” Następnie dyrektor pionu inwestycyjnego PKM SA – Rafał Rychel i dyrektor BRG – Edyta Damszal-Turek przedstawili najnowsze postępy dotyczące projektu PKM Południe. Rafał Rychel przedstawił wstępne wizje przystanków i szczegółowe założenia zagospodarowania każdego z nich. Mimo prowadzenia inwestycji w gęstej tkance miejskiej, dyrektor pionu inwestycji PKM SA zapewnił, że projekt nie zakłada budowy skrzyżowań kolei i dróg w jednym poziomie – „Nie możemy

czytaj więcej »

O korzyściach projektu PKM Południe dyskutowali eksperci i samorządowcy

30 czerwca w siedzibie PKM SA odbyła się debata, zatytułowana PKM Południe – Kolejowe Korzyści, która zgromadziła samorządowców, ekspertów oraz radnych dzielnic, przez które przebiega planowany projekt. Spotkanie cieszyło się również dużym zainteresowaniem ze strony widzów online, którzy śledzili debatę na kanale YouTube. Współpraca PKM z miastem Gdańsk Do tego, że PKM Południe to jeden z największych projektów w historii Gdańska nie trzeba nikogo przekonywać. Tym bardziej cieszy fakt, że radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę, dotyczącą wejścia kapitałowego gminy Miasta Gdańska w ten projekt. „Doszliśmy do porozumienia, że gmina miasta Gdańska stanie się częściowym akcjonariuszem spółki PKM SA. Dzięki temu Miasto Gdańsk, będzie miało wpływ na to jak inwestycja będzie realizowana. Obecnie rozmawiamy na temat sfinansowania części projektowej PKM Południe.” – powiedział Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, dodając, iż: „Naturalnie o kosztach realizacji tego epokowego projektu będziemy jeszcze rozmawiać. Z pewnością będą trudne rozmowy, ponieważ będzie to inwestycja o ogromnej wartości. Szacujemy, że może ona pochłonąć ok. 2 miliardów złotych, więc wymagany wkład własny będzie wynosił 300 milionów złotych.” Szansa na miasto 15 minutoweDzięki budowie PKM Południe, dzielnice objęte projektem przestaną być wyłącznie tzw. „sypialniami”. Podczas debaty Piotr Grzelak – Wiceprezydent Miasta Gdańska podkreślił ich nowe funkcje: „Południowe dzielnice

czytaj więcej »