AKTUALNOŚCI

Drugi etap konkursu „KOLEJ NA POŁUDNIE” rozstrzygnięty

Jak wzmocnić atrakcyjność kolei pasażerskiej dla użytkowników? Jak pogodzić ze sobą aspekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze infrastruktury projektu PKM Południe? Poznaliśmy zwycięzców konkursu organizowanego przez samorządową spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna SA (PKM) i Uczelnie Fahrenheita (FarU). Zadaniem uczestników było uszczegółowienie rozwiązań zaprezentowanych w ośmiu projektach wybranych w I etapie. Prace musiały uwzględniać nie tylko aspekty funkcjonalno-przestrzenne, ale też społeczne, środowiskowe czy gospodarcze, w tym rozwiązania technologiczne nieodnoszące się do samego transportu. Warunkiem uczestnictwa w drugim etapie był również interdyscyplinarny skład grupy rozwijającej swoje koncepcje, w której musiał wziąć udział przynajmniej jeden student z każdej uczelni tworzącej FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. – mówiła prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG. Efekty drugiego etapu konkursu „Kolej na Południe” pozytywnie nas zaskoczyły. Rozbudowane koncepcje, innowacyjne rozwiązania, świeże spojrzenie młodych ludzi – to wszystko sprawiło, że komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Zróżnicowane wizje, z których każda kładzie nacisk na zupełnie inne kwestie, a jednocześnie łączą je liczne pro ekologiczne i pro pasażerskie rozwiązania, są tym czego nie tylko na Pomorzu, ale i w całej Polsce nam potrzeba. Nie można mówić o nowoczesnej komunikacji zbiorowej w przyszłości, jeżeli nie uwzględnimy już teraz odważnych wizji i nowoczesnych rozwiązań w

czytaj więcej »

ZAPEWNIENIE FUNKCJONALNOŚCI TERENÓW SĄSIADUJĄCYCH I LOKALIZACJA PRZYSTANKÓW TEMATAMI REGIONALNYCH KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI

Trzeci, czwarty i piąty dzień spotkań informacyjnych projektu PKM Południe, które odbyły się 16, 17 i 18 listopada 2022 r. w Pruszczu Gdańskim, Kolbudach i Niestępowie, zgromadziły w sumie ponad 100 osób stacjonarnie, a 90 osób śledziło na żywo spotkanie online w Kolbudach. Podczas tych spotkań pytania i sugestie dotyczyły zarówno regionalnej jak i aglomeracyjnej części projektu PKM Południe. Dla mieszkańców miasta i gminy Pruszcz Gdański, spotkanie zostało zorganizowane w Hotelu Górskim w Pruszczu Gdańskim (w środę), dla mieszkańców gminy Kolbudy Gminnym Ośrodku w Kolbudach (w czwartek), a dla mieszkańców gminy Żukowo w Szkole Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie (w piątek). Mimo mniejszej urbanizacji tych terenów frekwencja dopisała zarówno stacjonarnie jak i poprzez transmisje wszystkich spotkań, które w formie zapisu, dostępne są na kanale YouTube PKM. Spotkania w części regionalnej projektu PKM Południe zamknęły III Tury spotkań informacyjnych w ramach projektu PKM Południe. Projektanci przygotowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe tej inwestycji zaprezentowali dotychczasową drogę jaką przebył projekt i jakie zmiany zaszły na skutek konsultacji z mieszkańcami i włodarzami. Naturalnie również podczas trzeciej tury mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i sugestie dotyczące projektu. Podczas trzech spotkań, uczestnicy zgłaszający swoje pytania i propozycje do projektu skupili się między innymi na: Żywiołowa, ale

czytaj więcej »

Ochrona akustyczna i połączenie projektu PKM z miejskimi inwestycjami tematami drugiego dnia 3 tury spotkań informacyjnych

Za nami drugie spotkanie, w ramach 3 tury konsultacji dotyczących projektu PKM Południe, dedykowane mieszkańcom gdańskiej dzielnicy Ujeścisko – Łostowice i miejscowości Kowale. W dwugodzinnym spotkaniu wzięło udział 40 osób, a kolejnych 150 śledziło transmisję spotkania na żywo na kanale YouTube PKM. Spotkanie zorganizowane zostało 15 listopada 2022 r., o godz. 17., w łatwo dostępnym dla mieszkańców dzielnicy miejscu – Hotelu Platan przy ul Niepołomickiej. Podobnie jak dzień wcześniej w Gdańsku Oruni, spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zmian jakie zaszły w projekcie od pierwszych spotkań informacyjnych w kwietniu tego roku, której dokonali projektanci przygotowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe). Po prezentacji obecni na sali mieszkańcy, radni, lokalni działacze i społecznicy przystąpili do dyskusji, która ze względu na specyfikę dzielnicy dotyczyła nieco innych kwestii niż dzień wcześniej w Gdańsku Oruni. W nadal prężnie rozbudowującej się części metropolii rozmówców szczególnie interesowały kwestie przebiegu linii kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie nowych osiedli, zabezpieczeń akustycznych i połączenia projektu PKM Południe z pozostałymi inwestycjami miejskimi. Głównymi tematami zgłaszanymi nam przez mieszkańców podczas tego spotkania były:   Oprócz pytań i

czytaj więcej »

Od spotkania w Gdańsku Oruni rozpoczęła się 3 seria konsultacji projektu PKM Południe

Pierwsze spotkanie informacyjne trzeciej już tury konsultacji dotyczących projektu PKM Południe dla mieszkańców dzielnic Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Orunia Górna-Gdańsk Południe i Chełm już za nami. W nieco ponad dwugodzinnym spotkaniu zorganizowanym w hotelu Zatoka wzięło udział ponad 50 osób, a kolejnych 160 śledziło je w formie online, oglądając transmisję spotkania na żywo w Internecie.

czytaj więcej »

Trzecia seria spotkań informacyjnych dla mieszkańców

Już za dwa tygodnie (14.11.2022 r.) rozpocznie się trzecia seria spotkań informacyjnych projektu PKM Południe. Łącznie w tej serii – podobnie jak w pierwszej w kwietniu br. – zaplanowaliśmy aż 5 spotkań, które odbywać się będą codziennie od poniedziałku 14 listopada do piątku 18 listopada 2022 r. Wszystkie zlokalizowane są na terenach, przez które przebiegać ma nowa linia kolejowa. Dlatego pierwsze dwa spotkania odbędą się w Gdańsku, a pozostałe trzy w gminach: Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

czytaj więcej »