AKTUALNOŚCI

Sześciu chętnych do zaprojektowania PKM Południe

Wykonaniem dokumentacji projektowej odcinka aglomeracyjnego PKM Południe i towarzyszących mu dwóch inwestycji drogowych miasta Gdańsk zainteresowanych jest 6 konsorcjów firm z Polski, Hiszpanii i Niemiec. Najtańsza ze złożonych ofert wyceniona została na 30,2 mln zł, a najdroższa na 55,8 mln zł. PKM SA zaplanowała na realizację tego zadania niecałe 36 mln zł brutto.

W siedzibie PKM SA otwarto dziś (29.02.2024 r.) oferty w przetargu na dokumentację projektową PKM Południe, ogłoszonym 19 grudnia 2023 r. Do samorządowej spółki wpłynęło łącznie 6 ofert konsorcjów złożonych z firm pomorskich, Polskich i zagranicznych.

Pełna lista oferentów i zaproponowanych przez nich kwot wygląda następująco:

NAZWA KONSORCJUMKWOTA BRUTTO
Databout Sp. z.o.o. TDM Projekt  Sp.z.o.o.30.233.400,00
Sweco Polska Sp. z.o.o. Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z.o.o.35.571.600,00
Infra centrum doradztwa Sp. z.o.o. Mosty Gdańsk Sp. z.o.o. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z.o.o.44.034.000,00
Transprojekt Gdański Sp. z.o.o. TPF Sp. z.o.o. TPF Getinsa Euroestudios S. L.48.400.500,00
Multiconsult Sp. z.o.o. Europrojekt Gdańsk S.A.48.701.850,00
Voessing Polska Sp. z o.o. Vössing Ingenieurgesellschaft mbH55.823.550,00

PKM SA na realizację tego zadania zaplanowała niecałe 36 mln zł brutto, więc 2 oferty mieszczą się w tym budżecie.

 – Obecnie komisja przetargowa będzie weryfikować wszystkie oferty pod kątem formalnym, a następnie rozpatrzy je zgodnie z kryteriami merytorycznymi – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przedstawimy wynik postępowania i ogłosimy wykonawcę projektu budowlanego PKM Południe. Kolejnym naszym krokiem, równolegle z pracami nad dokumentacją aglomeracyjnego odcinka PKM Południe, będzie przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

O wyborze zwycięzcy zdecyduje nie tylko cena (90%), ale także doświadczenie wykonawcy (10%). Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał 36 miesięcy od dnia podpisania umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska” – czyli aglomeracyjnego odcinka PKM Południe od Gdańska Śródmieścia do Kowal (realizowanego przez PKM SA) i dwóch powiązanych z nim inwestycji drogowych: „Budowę bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską” i „Budowę II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale” (realizowanych przez Miasto Gdańsk).

To kolejny krok zbliżający nas do realizacji tej największej w historii Gdańska inwestycji – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Po wybraniu wykonawcy projektu budowlanego czekają nas konkretne rozmowy o finansowaniu całego przedsięwzięcia. Wiem, że mieszkańcy południowych dzielnic czekają na kolej, nowe zagospodarowanie przestrzeni, lokalne centra dzielnicowe, domy sąsiedzkie, usługi.

 Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie – mówi marszałek województwa Mieczysław Struk. – Gdańsk Południe i jego najbliższa okolica, to równie mocno rozwijająca się część metropolii oraz okolicznych gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo, gdzie już wkrótce mieszkać będzie aż 100 tysięcy osób! Naszą rolą jest zapewnić im efektywny, niezawodny i niskoemisyjny transport. Dlatego jako samorząd wojewódzki wspólnie z miastem Gdańsk przyspieszyliśmy prace nad dokumentacją projektową PKM Południe. Jeżeli tylko uda nam się zdobyć na ten cel dofinansowanie z UE, jest szansa, że aglomeracyjny odcinek PKM Południe z Gdańska Śródmieścia do Kowal powstanie już w tej dekadzie.

Projekt PKM Południe w odcinku aglomeracyjnym przewiduje budowę całkowicie nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście przez południowe dzielnice Gdańska do Kowal, gdzie powstać ma duży węzeł przesiadkowy, skomunikowany z innymi środkami transportu i 3-poziomowym parkingiem na 2,1 tys. aut. Dzięki temu od samego początku będą mogli z niego korzystać również mieszkańcy sąsiednich gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.