Planowany przebieg

Prezentowany przebieg PKM Południe ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest jeszcze ostatecznym projektem, lecz tylko propozycją zawartą w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym.

Projekt ten powstał na potrzeby wskazania niezbędnej rezerwy terenowej oraz koniecznych analiz technicznych, ruchowych, społecznych i środowiskowych. Dopiero  one wykażą czy realizacja tej inwestycji jest realna i zasadna – co pod koniec 2023 r. będzie podstawą do podjęcia decyzji odnośnie przyszłej realizacji całego projektu lub jego części, albo rezygnacji jeśli takie wnioski wyjdą z opracowywanej obecnie dokumentacji STEŚ.

Warto dodać, że na etapie Studium Programowo-Przestrzennego (SPP) Biuro Rozwoju Gdańska w latach 2020-2021 przeanalizowało łącznie aż 97 wariantów przebiegu nowej linii kolejowej przez południowe dzielnice metropolii, z czego do dalszych analiz w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zarekomendowane zostały 4 warianty. Po kilku miesiącach analiz w gronie ekspertów, pozostały już tylko 2 warianty, które zostaną zaprezentowane mieszkańcom i szczegółowo omówione podczas 3 serii spotkań informacyjnych projektu PKM Południe, planowanych w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2022 r.


Szczegóły proponowanego przebiegu PKM Południe i planowane lokalizacje nowych przystanków możecie już teraz sprawdzić na naszej mapie poniżej:

ZDJĘCIA odcinka aglomeracyjnego PKM POŁUDNIE

DLACZEGO KOLEJ? SPRAWDŹ INFOGRAFIKI