Planowany przebieg

Na grafice powyżej prezentujemy przebieg aglomeracyjnego odcinka PKM Południe, wraz z 2 inwestycjami drogowymi realizowanymi przez Miasto Gdańsk, który – w przypadku zdobycia dofinansowania UE dla tej inwestycji –  ma szansę na realizację do 2030 roku.

Na mapce po prawej pokazany jest natomiast przebieg PKM Południe będący propozycją zawartą w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym.

Projekt ten powstał na potrzeby wskazania niezbędnej rezerwy terenowej oraz koniecznych analiz technicznych, ruchowych, społecznych i środowiskowych. Wspomniane analizy zostały opracowane w ramach STEŚ, jednak dopiero projekt budowlany pokaże ostateczny kształcie i przebiegu inwestycji.

Warto dodać, że na etapie Studium Programowo-Przestrzennego (SPP) Biuro Rozwoju Gdańska w latach 2020-2021 przeanalizowało łącznie aż 97 wariantów przebiegu nowej linii kolejowej przez południowe dzielnice metropolii, z czego do dalszych analiz w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zarekomendowane zostały 4 warianty. Po kilku miesiącach analiz w gronie ekspertów, pozostały już tylko 2 warianty, które zostały zaprezentowane mieszkańcom i szczegółowo omówione podczas 3 serii spotkań informacyjnych projektu PKM Południe, w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2022 r.

Szczegóły proponowanego przebiegu PKM Południe zarówno na odcinku aglomeracyjnym (etap I), jak i regionalnym (ewentualny etap II) oraz planowane lokalizacje wszystkich (nowych i istniejących – przeznaczonych do modernizacji przez PKP PLK) przystanków można sprawdzić na naszej mapie poniżej:

ZDJĘCIA odcinka aglomeracyjnego PKM POŁUDNIE

DLACZEGO KOLEJ? SPRAWDŹ INFOGRAFIKI