AKTUALNOŚCI

Przetarg na dokumentację projektową PKM Południe ogłoszony

Pomorska Kolej Metropolitalna SA ogłosiła przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację aglomeracyjnego odcinka nowej linii kolejowej PKM Południe wraz z towarzyszącymi jej 2 inwestycjami drogowymi Miasta Gdańsk.

Planowana wspólnie przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Miasto Gdańsk inwestycja pod nazwą: „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska” w ramach ogłoszonego właśnie postępowania została podzielone na 3 zadania:

 1.  Zadanie kolejowe: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście – węzeł Kowale” obejmujące:
  – budowę dwutorowej, aglomeracyjnej, zelektryfikowanej linii kolejowej o długości ponad 7 km na odcinku od włączenia się w istniejącą linię kolejową SKM w Gdańsku Śródmieściu do projektowanej stacji kolejowej, znajdującej się na granicy Gdańska i Kowal,
  – budowę 6 nowych stacji pasażerskich, z których 2 znajdować się będą pod ziemią, 2 w wykopach, a 2 na estakadach,budowę kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych w tym m.in. mostów, wiaduktów i tuneli,
  – przebudowę wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, naziemną i nadziemną.

 2. Zadanie drogowe nr 1: „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską”, które obejmuje między innymi budowę nowego układu drogowego tzw. ul. Nowej Sandomierskiej na odcinku od ul. Sandomierskiej (odcinek po wschodniej stronie linii kolejowej nr 9) do ul. Małomiejskiej poprzez ulicę Nakielską oraz ul. Raduńską. Znacząca część trasy przebiegać będzie na wiadukcie drogowym.

 3. Zadanie drogowe nr 2: „Budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale”, które obejmuje m.in. budowę ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie projektowanej stacji kolejowej Gdańsk – Węzeł Kowale.
  Projektowana ul. Nowa Świętokrzyska stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego aktualnie przez Gminę Miasta Gdańska pod nazwą: „Realizacja I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej”.

W zakresie zamówienia znajdują się m.in.: wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenów planowanych inwestycji, wykonanie badań oraz opracowań geotechnicznych, opracowanie koncepcji projektowych, opracowanie projektów budowlanych oraz sporządzenie materiałów niezbędnych dla wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Na realizację zakresu podstawowego wszystkich 3 zadań zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie 29 mln zł netto.

Zainteresowani udziałem w przetargu potencjalni wykonawcy mają teraz czas do 25 stycznia 2024 r. na złożenie swoich ofert. Zwycięzca przetargu, o którego wyborze zadecydują dwa kryteria: cena (90%) i doświadczenie wykonawcy (10%), będzie musiał wykonać wszystkie prace w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Prace projektowe będą realizowane w latach 2024-2026. Jeżeli przygotowującym PKM Południe samorządom uda się w tym samym czasie zdobyć unijne dofinansowanie, to realizacja inwestycji będzie możliwa już w latach 2027- 2029.

Za nami ponad dwa lata wytężonej pracy przy realizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, które pokazało, że projekt PKM Południe nie jest mrzonką, a realną inwestycją, dzięki której czas podróży z planowanego Węzła Kowale do centrum Gdańska skróci się z około godziny obecnie do 14 minut po wybudowaniu nowej linii kolejowej – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Wspólnie z naszymi partnerami z urzędów marszałkowskiego i miejskiego zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży, wyzwań spowodowanych dodatkowymi zadaniami drogowymi i zaufania, którym obdarzyli nas mieszkańcy metropolii. Podobnie jak w przypadku realizacji STEŚ, również na etapie projektowania,  dołożymy wszelkich starań, żeby projekt PKM Południe był skrojony na miarę potrzeb mieszkańców.

Ogłoszony przetarg jest pierwszym efektem podpisanej 20 listopada br. umowy ramowej pomiędzy Województwem Pomorskim i Gminą Miasta Gdańsk o współpracy przy realizacji epokowego dla obu samorządów projektu PKM Południe:

Kompletna dokumentacja postępowania znajduje się pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/859273