W środę 20 września 2023 roku podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO odbyła się konferencja pt.: „Jak kolej miejska może zmienić metropolię? Projekt PKM Południe szansą dla Pomorza”.

Mimo licznych wydarzeń odbywających się w tym samym czasie, konferencja organizowana przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto, Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk i PKM SA cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sali konferencyjnej Amber Expo zebrało się ponad 100 osób, które dzięki tłumaczeniu symultanicznemu mogły śledzić jej przebieg w języku polskim i angielskim.

TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji światowych ekspertów w dziedzinie zrównoważonego transportu:
Dale Barcewell (Kanada) – „Inwestycje zorientowane na transport. Przykład Vancouver”
Chris Bruntlett (Holandia) – „Kolej a zrównoważona mobilność. Przykład Holandii”

Następnie dyrektor pionu inwestycyjnego PKM SA – Rafał Rychel i dyrektor BRG – Edyta Damszal-Turek przedstawili najnowsze postępy dotyczące projektu PKM Południe.

Rafał Rychel przedstawił wstępne wizje przystanków i szczegółowe założenia zagospodarowania każdego z nich. Mimo prowadzenia inwestycji w gęstej tkance miejskiej, dyrektor pionu inwestycji PKM SA zapewnił, że projekt nie zakłada budowy skrzyżowań kolei i dróg w jednym poziomie – „Nie możemy sobie pozwolić na budowanie skrzyżowań jednopoziomowych transportu kolejowego i drogowego. Zakładaliśmy od początku, że linia kolejowa będzie w tych newralgicznych miejscach prowadzona nad lub pod terenem w formie estakad i tuneli.”

Edyta Damszel-Turek omówiła propozycje zagospodarowania w rejonie nowych przystanków oraz przedstawiła założenia dalszego rozwoju Gdańska Południe. Zwróciła także uwagę na potencjalne tereny inwestycyjne i obszary do przekształceń wzdłuż przebiegu trasy PKM. Kierunek przekształceń przyjęty przez miasto opiera się na koncepcji TOD (Transit Oriented Development).

W ramach drugiej części konferencji odbyła się debata „Rola kolei aglomeracyjnej w rozwoju metropolii.” Wzięli w niej udział:
Mieczysław Struk – marszałek Województwa Pomorskiego,
Grzegorz Mocarski – prezes PKM SA,
Piotr Grzelak – z-ca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji,
Jakub Majewski – prezes Fundacji ProKolej,
Sławomir Gajewski – prezes Torus.

Przedstawicieli władz i PKM SA jasno nakreślili swoje oczekiwania i plany związane z tym projektem.
W jednych z najszybciej rozwijających się części Gdańska, należy dążyć do zmiany jej funkcji z jednousługowej na zrównoważone obszary spełniające założenia miast 15-minutowych. To przełomowy projekt, który jest również ogromnym wyzwaniem, jednak pracujący nad nim specjaliści stopniowo przekuwają wizje w rzeczywistość.

Co ważne, o PKM południe w pozytywnie wypowiedział się Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej: „Jesteście Państwo mocno zmartwieni budżetem tej inwestycji, tymi 2 miliardami złotych. Kolejarze są w stanie zmarnować dużo większe pieniądze i nie osiągnąć żadnego sensownego efektu przewozowego. Budowanie nowej linii kolejowej w gęsto zurbanizowanej przestrzeni musi przynieść efekty. Jestem też pod ogromnym wrażeniem planowania tej inwestycji jako integracji z miastem. Widać, że PKM Południe nie planują ludzie od rozjazdów i systemów sterowania ruchem, tylko ci, którzy się zajmują społeczeństwem i planowaniem urbanistycznym. To dobrze wróży temu projektowi” – ocenił ekspert.