AKTUALNOŚCI

Projektant PKM Południe wybrany

Konsorcjum polsko-hiszpańskich firm: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., TPF Sp. z o.o. i TPF Getinsa Euroestudios S.L. wygrało przetarg na zaprojektowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe od Gdańska Śródmieścia do Kowal wraz z towarzyszącymi mu dwiema inwestycjami drogowymi miasta Gdańsk. Złożona przez nich oferta na kwotę 48 400 500 zł brutto wybrana została jako najkorzystniejsza przez komisję przetargową składającą się z przedstawicieli PKM SA i miasta Gdańsk.

Na ogłoszony w grudniu 2023 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka aglomeracyjnego PKM Południe oraz dwóch inwestycji drogowych miasta Gdańsk wpłynęło łącznie 6 ofert konsorcjów złożonych z firm pomorskich, polskich i zagranicznych, którzy wycenili swoją pracę od 30 do 56 mln zł brutto. Od momentu otwarcia ofert 29 lutego 2024 r. trwała ich szczegółowa weryfikacja przez komisję przetargową składającą się z przedstawicieli samorządowej spółki PKM SA i Gminy Miasta Gdańsk. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydowała cena (90%) oraz dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (10%).

Warto przypomnieć, że na całym ok. 7-kilometrowym, aglomeracyjnym odcinku PKM Południe z Gdańska Śródmieścia do Kowal, linia kolejowa zaledwie na długości kilkuset metrów przebiegać będzie w poziomie terenu. Cała reszta trasy położona będzie na estakadach, w głębokich wykopach lub tunelach. Spośród 6 planowanych na tym odcinku przystanków kolejowych 2 zlokalizowane będą na estakadach, 2 w wykopach, a 2 pod ziemią (jak metro). Do tego dochodzą jeszcze dwie towarzyszące linii kolejowej inwestycje drogowe miasta Gdańsk: ulica Nowa Sandomierska oraz II etap ulicy Nowej Świętokrzyskiej. Dlatego ze względu na niezwykle skomplikowaną inżynieryjnie inwestycję potencjalni wykonawcy musieli wykazać się m.in. niezbędnym do jej prawidłowego zaprojektowania doświadczeniem i wyspecjalizowanym personelem. Szczegółowa weryfikacja pod kątem wymagań zamawiającego wszystkich dokumentów złożonych przez oferentów była w związku z tym niezwykle żmudna i wymagała odpowiedniego czasu.

Efektem tych prac jest ogłoszony dzisiaj wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum polsko-hiszpańskich firm: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., TPF Sp. z o.o. i TPF Getinsa Euroestudios S.L., które zaprojektowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe wyceniły na 48 400 500 zł brutto. Zgodnie z prawem zamówień publicznych wszyscy uczestnicy postępowania mają teraz 10 dni na ewentualne odwołanie się od jego wyniku.

Wybrany wykonawca będzie miał 36 miesięcy od dnia podpisania umowy na sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska” – czyli aglomeracyjnego odcinka PKM Południe od Gdańska Śródmieścia do Kowal (realizowanego przez PKM SA) i dwóch powiązanych z nim inwestycji drogowych: „Budowę bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską” i „Budowę II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale” (realizowanych przez Miasto Gdańsk).

Projekt PKM Południe ma na celu zapewnienie efektywnego, niezawodnego i niskoemisyjnego transportu kolejowego dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska oraz okolicznych gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo. Dzięki nowej infrastrukturze, mieszkańcy tych obszarów zyskają dostęp do szybszych i bardziej efektywnych połączeń kolejowych, co znacząco poprawi jakość życia w metropolii i regionie. Jeżeli przygotowującym projekt samorządom (Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańsk) uda się zdobyć na jego realizację dofinansowanie unijne, aglomeracyjny odcinek PKM Południe ma szansę powstać do 2030 roku.

WIZUALIZACJE WSZYSTKICH 6 PRZYSTANKÓW PLANOWANYCH
NA AGLOMERACYJNYM ODCINKU PKM POŁUDNIE: