AKTUALNOŚCI

Druga seria konsultacji PKM Południe w formie indywidualnych spotkań

PKM Południe - Węzeł Kowale

Już dziś (20.06.2022 r.) rozpoczyna się 2 seria spotkań informacyjnych projektu PKM Południe, na którą wszystkich zainteresowanych projektem mieszkańców serdecznie zapraszamy. Czerwcowe konsultacje potrwają 5 dni i będą miały nieco inną formułę niż 1 seria spotkań z mieszkańcami w kwietniu br. Tym razem będą to bowiem spotkania indywidualne, w trakcie których projektanci oraz przedstawiciele PKM będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych mieszkańców we wskazanych na plakacie miejscach i terminach.

Jest to nasza odpowiedź na ogromne zainteresowanie projektem PKM Południe podczas 1 serii konsultacji w kwietniu br., kiedy okazało się, że 2-godzinne spotkanie w niektórych przypadkach to było za mało…

Dlatego tym razem będą to aż 4-godzinne dyżury przez pierwsze trzy dni w terenie oraz dwa dodatkowe 7-godzinne dyżury w siedzibie PKM SA w Gdańsku. Szczegóły na naszym plakacie oraz na stronie internetowej PKM Południe, w zakładce SPOTKANIA INFORMACYJNE.

Podczas pierwszej serii spotkań informacyjnych projektu PKM Południe mieszkańcy zgłosili szereg postulatów, nad którymi w ostatnich 2 miesiącach pochyliliśmy się wraz z naszymi projektantami. Do tego doszły jeszcze wnioski zgłaszane nam przez interesariuszy projektu (samorządy zaangażowane w projekt PKM Południe) oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także zidentyfikowane przez projektantów nowe kolizje.

Po przeanalizowaniu wszystkich tych elementów w ramach 2 etapu STEŚ wprowadziliśmy do projektu PKM Południe – względem wersji prezentowanej podczas pierwszej tury konsultacji – następujące zmiany:

 • Dla wariantu błękitnego przygotowano koncepcję nowego rozwiązania drogowe, które jest obecnie konsultowane. Rozwiązanie to pozwoli na pogodzenie infrastruktury kolejowej PKM Południe w wariancie błękitnym oraz drogowego bezkolizyjnego przejścia nad linią kolejową nr 9 (czyli miejskiego projektu ul. Nowej Sandomierskiej).

 • Zarówno dla wariantu czerwonego, jak i błękitnego skorygowano lokalizację przystanku Trakt Św. Wojciecha. Na wniosek PWKZ przystanek ten został odsunięty znad kanału Raduni (wariant błękitny) oraz Traktu Św. Wojciecha (wariant czerwony).

 • Perony na przystanku Trakt Św. Wojciecha po konsultacjach z PWKZ zostały zmienione na jednokrawędziowe.

 • Perony na przystanku Madalińskiego z powodów uwarunkowań terenowych oraz związanej z tym większej funkcjonalności zostały zmienione na jednokrawędziowe.

 • Odcinek linii kolejowej od przystanku Madalińskiego do przystanku Łostowice -Świętokrzyska został zaprojektowany w tunelu.

 • Zaprojektowano wnioskowany przez mieszkańców dodatkowy przystanek Wielkopolska.

 • Skorygowano przebieg odcinka 3 z uwagi na:
  – kolizję z projektowanym zbiornikiem retencyjnym na Potoku Kowalskim i niemożliwą do zrealizowania niweletą kolejową względem dna zbiornika,
  – konieczność minimalizacji ingerencji w obszary cenne przyrodniczo: trzcinowisko oraz wąwóz Potoku Kowalskiego,
  – kolizję z realizowanymi halami Panattoni i uniknięcie konieczności wyburzeń.
 • Na odcinku 3 skorygowano lokalizację przestanku Jankowo Gdańskie, minimalizując zajętość terenu.  
 • Na odcinku nr 4 skorygowano lokalizację przystanków Pruszcz Gdański Grunwaldzka, Juszkowo, Kolbudy, Niestępowo oraz skorygowano zaproponowane wcześniej niektóre przejazdy kolejowo-drogowe.
 • Pozostawiono już tylko jeden wariant odcinka 5 i skorygowano jego przebieg, dzięki czemu zminimalizowano zajętość prywatnych nieruchomości.

Dodatkowo projektant zaproponował wstępnie lokalizację wejść na przystanki oraz parkingów.

Mapka PKM Południe (wersja VI 2022)

Szczegółową mapę rekomendowanego przebiegu linii PKM Południe już z ww. zmianami można zobaczyć w naszej zakładce PLANOWANY PRZEBIEG.

Wśród nowych materiałów udostępnionych na naszej stronie internetowej są także m.in. szczegółowe arkusze z poszczególnymi odcinkami projektowanej linii kolejowej oraz ich profile podłużne, na których najlepiej widać dlaczego na danym odcinku – ze względu na ukształtowanie terenu – kolej musi iść w wykopie lub na estakadzie. Pliki PDF z tymi materiałami można znaleźć w sekcji DOKUMENTACJA, na dole zakładki O INWESTYCJI.

Warto się z tymi materiałami zapoznać, aby jak najlepiej przygotować się do dyskusji z naszymi projektantami podczas drugiej serii spotkań informacyjnych odbywających się w tym tygodniu.