AKTUALNOŚCI

Ochrona akustyczna i połączenie projektu PKM z miejskimi inwestycjami tematami drugiego dnia 3 tury spotkań informacyjnych

Za nami drugie spotkanie, w ramach 3 tury konsultacji dotyczących projektu PKM Południe, dedykowane mieszkańcom gdańskiej dzielnicy Ujeścisko – Łostowice i miejscowości Kowale. W dwugodzinnym spotkaniu wzięło udział 40 osób, a kolejnych 150 śledziło transmisję spotkania na żywo na kanale YouTube PKM.

Spotkanie zorganizowane zostało 15 listopada 2022 r., o godz. 17., w łatwo dostępnym dla mieszkańców dzielnicy miejscu – Hotelu Platan przy ul Niepołomickiej. Podobnie jak dzień wcześniej w Gdańsku Oruni, spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zmian jakie zaszły w projekcie od pierwszych spotkań informacyjnych w kwietniu tego roku, której dokonali projektanci przygotowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe).

Po prezentacji obecni na sali mieszkańcy, radni, lokalni działacze i społecznicy przystąpili do dyskusji, która ze względu na specyfikę dzielnicy dotyczyła nieco innych kwestii niż dzień wcześniej w Gdańsku Oruni. W nadal prężnie rozbudowującej się części metropolii rozmówców szczególnie interesowały kwestie przebiegu linii kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie nowych osiedli, zabezpieczeń akustycznych i połączenia projektu PKM Południe z pozostałymi inwestycjami miejskimi.

Głównymi tematami zgłaszanymi nam przez mieszkańców podczas tego spotkania były:

  1. Zastosowanie zabezpieczeń akustycznych w miejscach gdzie normy hałasu mogą zostać przekroczone.
  2. Pogodzenie przebiegu nowej linii kolejowej z oczekiwaną przez mieszkańców ul. Nową Świętokrzyską, co zostało już uwzględnione. Przypomnijmy, że udało się nam pogodzić obie te duże inwestycje na jednym terenie dzięki zaprojektowaniu PKM Południe równolegle do planowanej nowej ulicy, której budowa dzięki temu będzie mogła rozpocząć się szybciej, a linia kolejowa powstanie później w miejscu planowanego wzdłuż Nowej Świętokrzyskiej buspasa. Mieszkańcy na tym skorzystają, gdyż pociągi przewiozą więcej pasażerów niż autobusy, a kierowcy nic na tym nie stracą, bo drugi pas dla ruchu samochodowego pozostał bez zmian.
  3. Rozważenie poprowadzenia (w rejonie zabudowy) odcinka od przystanku Niepołomicka, aż do przystanku Kowale pod ziemią, aby zminimalizować uciążliwości wynikające z poprowadzenia w tym rejonie nowej linii kolejowej – nasi projektanci zobowiązali się przeanalizować taką możliwość w najbliższych miesiącach.

 

Oprócz pytań i propozycji, w trakcie spotkania padł także wyraz uznanie dla pracy projektantów i zrozumienia przez nich potrzeb mieszkańców w związku z projektem PKM Południe.
– Chciałam podziękować za to, że uwzględniliście Państwo uwagi, bo pamiętamy jak burzliwe było ostatnie spotkanie ( w ramach drugiej tury spotkań informacyjnych przyp. red.) w Szkole Metropolitalnej i że te rozwiązania jedyne akceptowane przez mieszkańców zostały uwzględnione, dziękuję – powiedziała radna gminy Kolbudy Emilia Anna Jóźwik

Zapis wideo drugiego dnia 3 tury spotkań informacyjnych projektu PKM Południe dostępny jest na naszym kanale YouTube PKM:

Informacje o kolejnych planowanych spotkaniach można znaleźć w zakładce SPOTKANIA INFORMACYJNE.