AKTUALNOŚCI

Lokalizacja przystanków i połączenie linii kolejowej z obecną infrastrukturą tematami czwartego i piątego spotkania z mieszkańcami

Czwarty i piąty dzień spotkań informacyjnych projektu PKM Południe, które odbyły się 7 i 8 kwietnia 2022 r. w Kolbudach i Niestępowie, zgromadziły w sumie ponad 60 osób stacjonarnie i ponad 250 osób online. Podczas tych spotkań pytania i sugestie dotyczyły zarówno regionalnej jak i aglomeracyjnej części projektu PKM Południe.Dla mieszkańców gminy Kolbudy, spotkanie zostało zorganizowane w Gminnym Ośrodku w Kolbudach (w czwartek), a dla mieszkańców gminy Żukowo w Szkole Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie (w piątek). Mimo mniejszej urbanizacji tych terenów frekwencja dopisała zarówno stacjonarnie jak i poprzez transmisję na żywo, która nadal w formie zapisu, dostępna jest na kanale YouTube PKM.

Dla mieszkańców gminy Kolbudy, spotkanie zostało zorganizowane w Gminnym Ośrodku w Kolbudach (w czwartek), a dla mieszkańców gminy Żukowo w Szkole Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie (w piątek). Mimo mniejszej urbanizacji tych terenów frekwencja dopisała zarówno stacjonarnie jak i poprzez transmisję na żywo, która nadal w formie zapisu, dostępna jest na kanale YouTube PKM.

Dwa ostatnie dni zamknęły I Turę spotkań informacyjnych w ramach projektu PKM Południe. Projektanci przygotowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe tej inwestycji oprócz zaprezentowania odcinka aglomeracyjnego i regionalnego szczegółowo opisali każdy z nich, co bezpośrednio interesowało mieszkańców, samorządowców i przedstawicieli lokalnych społeczności.

Podczas obydwu spotkań, uczestnicy zgłaszający swoje pytania i propozycje do projektu skupili się przede wszystkim na:

  1. Połączeniu przebiegu linii kolejowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 221 w ramach odcinka 2, a także zastosowanie konkretnych rozwiązań projektowych – projektanci zapewnili, że w kolejnym etapie każdy fragment proponowanego przebiegu zostanie dogłębnie przeanalizowany uwzględniając stanowiska samorządów i lokalnych społeczności.

  2. Zasadach doboru ochrony akustycznej dla każdego z odcinków – pracownicy firmy T.P.F. przypomnieli o (wynikającej z przepisów) konieczności monitorowania oddziaływania akustycznego zarówno nowej, jak i zrewitalizowanej linii kolejowej na sąsiednie budynki i dobrania na tej podstawie odpowiednich środków ochrony.

  3. Wielkości parkingu Park&Ride przy węźle przesiadkowym w Kowalach – wykonawcy STEŚ poinformowali o prowadzonych w kolejnych etapach dalszych analizach zapotrzebowania na miejsca parkingowe, które określą jego wielkość.

  4. Ramy czasowe realizacji odcinka 4, czyli linii kolejowej nr 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła) – ta linia jest w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych. i znajduje się w jej strategii inwestycyjnej jako przeznaczona do modernizacji do 2030 roku.

Sołtys wsi Łapino, zgłosił również uwagę w kwestii relokacji przystanku Łapino: „W miejscu aktualnie proponowanego przystanku [przyp. red.] mamy tzw. rondo autobusowe, więc dla tej części Łapina to ten autobus dalej by tam służył – już mają jakąś komunikację, a ta druga część miałaby komunikację kolejową”. Nasi projektanci zanotowali wszystkie zgłoszone uwagi i obiecali raz jeszcze dokładnie przeanalizować lokalizację przystanku Łapinie podczas drugiego etapu prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym PKM Południe.

Żywiołowa, ale wciąż kulturalna i merytoryczna dyskusja, która w przypadku czwartkowego spotkania w Kolbudach, trwała blisko 3 godziny, sprawiła, że nie mogliśmy odpowiedzieć na żywo na wszystkie pytania zadane za pomocą czatu w ramach transmisji online. Odpowiedzi na nie zamieścimy w ciągu kilku dni na naszej facebookowej grupie PKM Południe – przy okazji wszystkich zainteresowanych projektem zachęcamy do dołączenia do niej.

Zapisy wideo czwartkowego i piątkowego spotkania informacyjnego PKM Południe dostępne są na naszym kanale YouTube: