AKTUALNOŚCI

„KOLEJ NA POŁUDNIE” – 2 ETAP KONKURSU PKM I FARU

Jak zaprojektować przystanki nowej linii PKM Południe aby wzmocnić atrakcyjność kolei pasażerskich? Na to pytanie już niedługo odpowiedzą studenci uczelni wchodzących w skład FarU przy współpracy z samorządową spółką PKM SA.

21 października 2022 roku oficjalnie rozpoczął się drugi etap konkurs pt. „KOLEJ NA POŁUDNIE. Studium architektoniczno-urbanistyczne kształtowania kolei pasażerskiej przyjaznej środowisku i mieszkańcom – koncepcja innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność kolei pasażerskich dla użytkowników ” jest kolejnym etapem współpracy FarU i PKM formalnie zainicjowanej w październiku 2021 r. Wspólne działania koncentrują się wokół rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej o nową linię łączącą Śródmieście Gdańska z jego południowymi dzielnicami oraz sąsiadującymi gminami Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

W ramach konkursu organizowanego przez Pomorska Kolej Metropolitalna SA (PKM) i Uczelnie Fahrenheita (FarU) powstanie studium architektoniczno-urbanistyczne uwzględniające rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, wykonane z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych oraz zawierające innowacyjne rozwiązania technologiczne, również te nieodnoszące się wprost do samego transportu, jak np. efektywność energetyczna czy generacja energii.

Czuję, że wszyscy uczestniczymy w epokowym wydarzeniu. Ta inwestycja da impuls do dynamicznego rozwoju południowych dzielnic Gdańska, a także lepiej skomunikuje regionalną sieć kolejową ze stolicą województwa.  – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. –  Cieszę się, że Wy, młodzi ludzie u progu swojej kariery zawodowej, macie niepowtarzalną okazję, aby na Waszych oczach i z Waszym udziałem rodziła się tak ważna inwestycja.

Celem konkursu jest takie wykreowanie przestrzeni publicznych planowanych na trasie PKM Południe, aby służyły integracji pasażerów zarówno transportu publicznego drogowego i szynowego, jak też innych środków transportu, w tym rowerów, hulajnóg, carsharingu czy transportu indywidualnego.

– Wizje przystanków PKM Południe, które pojawiły się w ramach pierwszego etapu konkursu są wypadkową świeżego spojrzenia młodych ludzi na nasz projekt, odpowiedniego zaplecza, które zapewniają uczelnie zrzeszone w Związku im. Daniela Fahrenheita, naszego doświadczenia, którym podzieliliśmy się z uczestnikami, a także chęci współpracy każdej ze stron.– mówi 
Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – To jest coś, czego w organizmie trójmiejskim nam brakuje. Południowe dzielnice Gdańska potrzebują sprawnej, pojemnej komunikacji publicznej. Cieszę się, że komunikacja publiczna nie jest passé.  

Fot. Paweł Sudara/GUMed

Zadaniem uczestników II etapu konkursu będzie opracowanie szczegółowych koncepcji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych dla 8 projektów wybranych w I etapie. We wszystkich drużynach obecny musi być reprezentant każdej z  uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

– Wydawało się, że propozycje, które powstały ramach koncepcji architektoniczno-urbanistycznych w pierwszym etapie są kompletne. – mówi dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji na Wydziale Architektury PG. –  Jednak dopiero na tym etapie będziemy negocjować czy nasze wizje mogą być wprowadzone w życie, które ich elementy są najważniejsze, a także, których elementów nie odkryliśmy, mimo, że studenci już o nich myśleli.

Planowane w pierwszym etapie projektu gdańskie przystanki PKM Południe uczestnicy powinni wykorzystać jako jeden z elementów pobudzających rozwój i poprawę jakości życia lokalnych społeczności, uwzględniając szereg uwarunkowań: ekonomicznych, społecznych, komunikacyjnych, przyrodniczych i krajobrazowych. Wziąwszy pod uwagę, że tereny objęte projektem PKM Południe to jedne z najdynamiczniej rozwijających się obecnie rejonów metropolii i regionu, studenckie wizje ich zagospodarowania mogą okazać się niezwykle cenną inspiracją dla przyszłych projektantów.

Nagrodzone i wyróżnione prace w pierwszym etapie konkursu zaprezentowaliśmy w czerwcu b.r., natomiast drugi etap zakończy się w pierwszym kwartale 2023 roku. Łączna suma nagród finansowych w obu etapach to 35 tys. zł ufundowanych przez PKM SA.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://faru.edu.pl/pl

Warto przypomnieć, że z samą Politechniką Gdańską samorządowa spółka PKM SA współpracowała już wcześniej przy realizacji I etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Efektem tamtej współpracy były m.in. wykonane przez studentów Wydziału Architektury PG w ramach zajęć na uczelni koncepcje przyszłych przystanków PKM. Jak dekadę temu wyobrażali je sobie ówcześni studenci PG można zobaczyć w archiwalnej publikacji na naszej stronie internetowej.