Najczęstsze pytania – FAQ

Linia PKM Południe na odcinku aglomeracyjnym ma być przedłużeniem obecnej linii SKM od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do Kowal. Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że po wybudowaniu PKM Południe pociągi kończące teraz bieg na Śródmieściu będą jeździły aż do Kowal. A to oznacza na całej trasie od Gdyni do Kowal częstotliwość pociągów odpowiadającą aktualnemu rozkładowi jazdy na linii SKM (obecnie jest to co 7,5 minuty). Natomiast jeśli chodzi o dalsze odcinki regionalne PKM Południe, częstotliwość pociągów na tych trasach z pewnością będzie mniejsza, gdyż ruch regionalny zawsze jest mniejszy od aglomeracyjnego.

Warto także podkreślić, że zarówno przyszły rozkład jazdy, jak i wybór przewoźnika leżą w kompetencjach organizatora przewozów pasażerskich, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Nie leży to w kompetencjach PKM SA, która jest spółką zajmującą się realizacją inwestycji kolejowych oraz zarządcą infrastruktury, co wyjaśniamy m.in. w tym filmie: >>film o PKM<<.

Jeżeli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, które ma zostać ukończone we wrześniu 2023 r., wykaże zasadność realizacji tej inwestycji, a zaangażowanym w projekt samorządom uda się znaleźć dofinansowanie i podejmą decyzję o budowie PKM Południe, to jest szansa aby pierwszy odcinek Gdańsk Śródmieście – Kowale powstał w latach 2025-2030. Wówczas pierwsi pasażerowie skorzystaliby z linii PKM Południe około 2030 roku – oczywiście pod ww. warunkami.

Zaprojektowana w sposób bezkolizyjny nowa linia kolejowa oferować będzie bezkonkurencyjny czas przejazdu w porównaniu z innymi środkami transportu, zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy autobusy i samochody często stoją w tych samych korkach. Ale nawet poza komunikacyjnym szczytem, kiedy ruch na drogach jest mniejszy, jeśli do czasu dojazdu doliczymy czas poszukiwania wolnego miejsca parkingowego (+ jego koszt), transport kolejowy pozostaje najlepszym wyborem.

Wstępne szacunki zawarte w dokumentacji STEŚ wskazują, że inwestycja wyłącznie odcinka aglomeracyjnego (Gdańsk Śródmieście – Gdańsk Kowale), będzie kosztowała ponad 2 miliardy złotych Na podstawie analiz kosztowych zawartych w STEŚ, samorządy będą podejmować decyzję o realizacji projektu PKM Południe. Jedno jest jednak pewne – podobnie jak przy budowie pierwszej linii PKM, realizacja takiego projektu nie będzie możliwa bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Prezentowane przystanki, ich lokalizacje i nazwy są wyłącznie propozycją zawartą w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym projektu PKM Południe, którego ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianie w efekcie dalszych szczegółowych analiz oraz konsultacji społecznych.
Zaproponowane przez projektantów przystanki to na tę chwilę optymalne ich lokalizacje wynikające z dostępnej rezerwy terenowej oraz położenia pobliskich osiedli mieszkaniowych, których mieszkańcom poszczególne przystanki mają służyć. Nie wyklucza to jednak ewentualnych korekt w projekcie w uzasadnionych przypadkach.

Oczywiście, projekt PKM od samego początku realizowany jest w sposób transparentny, otwarty na potrzeby mieszkańców, którzy są jego bezpośrednimi beneficjentami. Do tej pory odbyły się aż 3 serie spotkań z mieszkańcami terenów, przez które prowadzić ma trasa nowej linii kolejowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w zakładce SPOTKANIA INFORMACYJNE

PKM Południe to ogromna inwestycja, a jej zakres i skala powodują, że potencjalne kolizje są nieuniknione. Dokładamy jednak wszelkich starań aby pogodzić nasz projekt z innymi inwestycjami planowanymi na tym samym terenie.

Pamiętać należy, że w przypadku projektów już realizowanych lub w zaawansowanym stopniu przygotowywanych na danym terenie, to wszystkie kolejne, nowe projekty muszą się do nich dostosować. Zatem przygotowywany z myślą o perspektywie 2025-2030 projekt PKM Południe nie stoi na przeszkodzie do realizacji żadnych już rozpoczętych inwestycji, bo to PKM Południe musi się do nich dopasować, a nie odwrotnie.

Natomiast w przypadku inwestycji dopiero planowanych staramy się pogodzić z nimi nasz projekt. Dobrym przykładem może być tutaj zapowiadana przez miasto Gdańsk budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej, w której rezerwie częściowo zaprojektowana jest także linia PKM Południe. Udało się nam pogodzić obie te duże inwestycje na jednym terenie dzięki zaprojektowaniu nowej linii kolejowej w miejscu planowanego wzdłuż Nowej Świętokrzyskiej buspasa. Mieszkańcy na tym skorzystają, gdyż pociągi przewiozą więcej pasażerów niż autobusy, a kierowcy nic na tym nie stracą, bo drugi pas dla ruchu samochodowego pozostał bez zmian.

Priorytetem dla naszych projektantów było takie wyznaczenie korytarza dla PKM Południe, aby ewentualnych kolizji z istniejącymi budynkami i konieczności ich wyburzeń było jak najmniej. Dotyczy to zarówno silnie zurbanizowanego odcinka aglomeracyjnego (Gdańsk Śródmieście – Kowale), jak i regionalnego (Kowale – linia 229).

Pamiętać jednak trzeba, że prezentowany przez nas aktualnie przebieg PKM Południe ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest jeszcze ostatecznym projektem, lecz tylko propozycją zawartą w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. Dopiero w przypadku podjęcia przez samorządy decyzji o realizacji PKM Południe powstanie projekt budowlany, który wskaże ostateczny przebieg nowej linii kolejowej – nastąpi to jednak najszybciej około 2025 roku.

Natomiast już dziś każdy może sprawdzić proponowany przebieg PKM Południe i w przypadku znalezienia swojej działki domu lub mieszkania na tej trasie skontaktować się z nami;
– Planowany przebieg PKM Południe można zobaczyć w zakładce PLANOWANY PRZEBIEG.
– Jeżeli Twoja nieruchomość znajduje się na proponowanej trasie PKM Południe, skontaktuj się z nami za pomocą naszego FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

Jednym z podstawowych założeń PKM Południe jest integracja nowej linii kolejowej ze wszystkimi innymi dostępnymi środkami transportu (tramwaj, autobus, rower, samochód osobowy), w sposób umożliwiający podróżnym sprawną i szybką przesiadkę.  Każdy z przystanków zostanie indywidualnie przeanalizowany pod tym kątem. Natomiast z pewnością, podobnie jak ma to miejsce w innych aglomeracjach europejskich, parkingi samochodowe zlokalizowane będą wyłącznie przy tych przystankach, które znajdować się będą na peryferiach metropolii, a nie w centrum. Zadaniem takich węzłów przesiadkowych jest bowiem zatrzymanie jak największej ilości ruchu samochodowego na przedmieściach i zachęcenie kierowców do dalszej kontynuacji podróży szybszym i bardziej ekologicznym pociągiem.

infografika alternatywne środków transportu

Wszystkie sprawy związane z przewozami pasażerskimi (od rozkładu jazdy począwszy, poprzez bilety, na rodzaju składów obsługujących połączenia skończywszy) leżą w kompetencjach przewoźników i organizatora przewozów. Odpowiedzialne za to samorządy już obecnie pracują nad takimi rozwiązaniami (m.in. System FALA), więc projekt PKM Południe zakłada, że w momencie jego realizacji (pierwszy odcinek w latach 2025-2030) zarówno rozkłady jazdy, jak i taryfy biletowe w Metropolii Trójmiejskiej oraz Województwie Pomorskim będą już w pełni zintegrowane.

Sama budowa z pewnością będzie generować hałas związany z pracującymi maszynami i ciężkim sprzętem – tego nie sposób uniknąć. Jednak jeżeli chodzi o ewentualny hałas pociągów kursujących po nowej linii po realizacji inwestycji, to na pewno będzie on mniejszy od hałasu generowanego przez ruch samochodowy, który w południowych dzielnicach Gdańska jest wszechobecny.
Porównując np. dostępną w Internecie aktualną mapę stałego hałasu komunikacyjnego miasta Gdańska, możemy zobaczyć, że hałas generowany na obecnej linii PKM w żadnym miejscu nie przekracza dopuszczalnych norm i jest znacznie niższy od hałasu spowodowanego ruchem samochodowym w tych samych lokalizacjach. A prezentowane tam pomiary dotyczą pociągów spalinowych, które są dużo głośniejsze od taboru elektrycznego, jaki będzie jeździł po aglomeracyjnej części PKM Południe.

Wpływ projektu PKM Południe na najbliższe otoczenie zostanie kompleksowo – również pod kątem retencji wodnej – przebadany w ramach prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. Kwestie odpowiedniego odwodnienia całej linii PKM Południe, uwzględniające politykę zarządzania wodami opadowymi w mieście Gdańsk, z którym ściśle współpracujemy, z pewnością zostaną uwzględnione w ostatecznym projekcie.

Ze względu na inne uwarunkowania przestrzenne i historyczne na tym terenie, zakładamy, że linia PKM Południe będzie nawiązywać swymi rozwiązaniami architektonicznymi do pierwszej linii PKM (tzw. „czerwona wstążka”), ale nie będzie stanowić jej bezpośredniej kontynuacji.

Koncepcja PKM Południe zakłada takie połączenie pomiędzy Kowalami a Kiełpinkiem/Jasieniem. Jednak dopiero Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe odpowie na pytanie, czy takie połączenie będzie uzasadnione i w jakim charakterze będzie wykorzystywane – czy jako przedłużenie linii aglomeracyjnej, czy może raczej regionalnej.

Nie, cały aglomeracyjny odcinek PKM Południe – podobnie jak pierwsza linia PKM – jest projektowany jako całkowicie bezkolizyjny z drogami lub innymi ciągami komunikacyjnymi. Linia PKM na terenie Gdańska nigdzie nie krzyżowała się z żadną drogą na tym samym poziomie.  W każdym takim miejscu zaproponowane zostaną albo wiadukty drogowe, albo kolejowe, a w przypadku ciągów pieszych będą to kładki nad torami lub przejścia pod nimi.

Ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu poszczególne przystanki planowane są zarówno na poziomie gruntu, jak i pod ziemią oraz na estakadach. Na aktualnym etapie STEŚ w tunelu planowane są np. przystanki Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska i Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale.
Opisy dotyczące poszczególnych przystanków aglomeracyjnych można znaleźć w zakładce: PROPONOWANE PRZYSTANKI

Tak, na aglomeracyjnym odcinku PKM Południe, od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście przez południowe dzielnice Gdańska do Kowal, projekt zakłada budowę nowej, zeletryfikowanej i dwutorowej linii kolejowej.
Natomiast w przypadku części regionalnej, w której wykorzystana ma być niezelektryfikowana, jednotorowa linia 229, szczegółowy zakres jej modernizacji będzie zależał od dalszych analiz oraz planów jej zarządcy – PKP PLK.

Zarządzana przez PKP PLK linia kolejowa 229 – stanowiąca odcinek 4 projektu PKM Południe –  po rewitalizacji technicznie będzie umożliwiała kursowanie pociągów towarowych, tak jak przed laty, kiedy ta linia jeszcze funkcjonowała. Jednak na chwilę obecną żaden z podmiotów realizujących tego typu przewozy nie wyraził zainteresowania wykorzystaniem jej do takich celów – a w ramach konsultacji projektu PKM Południe zapytanie takie wykonawca STEŚ wysłał do wszystkich przewoźników kolejowych.

Tak, zaraz za przystankiem Madalińskiego linia PKM Południe będzie prowadzona w tunelu do przystanku Łostowice – Świętokrzystka i dalej w stronę przystanku Niepołomicka do wysokości Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4. Takie rozwiązanie z pewnością pozwoli mieszkańcom korzystać
z nowej linii kolejowej bez uciążliwości wynikających z prowadzenia transportu naziemnego.

Nie, nazwy przystanków zostały przyjęte roboczo, aby usystematyzować ich położenie na planach i mapach. Propozycje ostatecznych nazw poszczególnych przystanków przedstawione zostaną na późniejszym etapie, kiedy zapadną decyzje o realizacji tego projektu.
Warto przypomnieć, że w przypadku pierwszej linii PKM ostateczne nazwy przystanków wyłonione zostały w specjalnym plebiscycie, w którym mieszkańcy oddali prawie 50 tysięcy głosów! W przypadku PKM Południe również będziemy chcieli nazwy poszczególnych przystanków skonsultować z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych społeczności, którzy w przyszłości będą z tej linii korzystać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj nam je za pomocą poniższego formularza.