Proponowane przystanki

Odcinek: SKM Gdańsk Śródmieście – Kowale (przewidywany do realizacji w I etapie)

Gdańsk Trakt Św. Wojciecha

ZObacz wizualizację Proponowanego przystanku

 • 1+554 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: nad ul. Trakt św. Wojciecha i kanałem Raduni, na niezagospodarowanym aktualnie terenie w rejonie ul. Raduńskiej
 • Lokalizacja peronu: na estakadzie, ok. 9 m nad poziomem istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: schody z wiaduktu kolejowego + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride)

Zdjęcia

Wideo

Gdańsk Madalińskiego

ZObacz WIZUALIZACJĘ PROPONOWANEGO PRZYSTANKU

 • 3+000 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: na niezagospodarowanym aktualnie terenie wzdłuż ul. Małomiejskiej,
  w rejonie skrzyżowania z ul. Madalińskiego
 • Lokalizacja peronu: na estakadzie, ok. 6 m nad poziomem istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: schody z wiaduktu kolejowego + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride)

Zdjęcia

Wideo

Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska

ZObacz WIZUALIZACJĘ PROPONOWANEGO PRZYSTANKU

 • 3+995 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: pod istniejącą pętlą tramwajową Łostowice – Świętokrzyska
 • Lokalizacja peronu: w tunelu, 12 m poniżej poziomu istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: schody z tunelu kolejowego + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: tramwaj, autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride)

Zdjęcia

Wideo

Gdańsk Niepołomicka

ZObacz WIZUALIZACJĘ PROPONOWANEGO PRZYSTANKU

 • 5+248 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: wzdłuż projektowanej
  ul. Nowej Świętokrzyskiej, na niezagospodarowanym aktualnie terenie w rejonie skrzyżowania ul. Niepołomickiej z ul. Srebrną.
 • Lokalizacja peronu: w wykopie, 6 m poniżej poziomu istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: kładka dla pieszych + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride, park&ride)

Zdjęcia

Wideo

Gdańsk Wielkopolska

ZObacz WIZUALIZACJĘ PROPONOWANEGO PRZYSTANKU

 • 5+764 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: wzdłuż projektowanej
  ul. Nowej Świętokrzyskiej, na niezagospodarowanym aktualnie terenie w rejonie skrzyżowania ul. Wielkopolskiej z ul. Hokejową.
 • Lokalizacja peronu: w wykopie, 8 m poniżej poziomu istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: kładka dla pieszych + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride, park&ride)

Zdjęcia

Wideo

Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale

ZObacz panoramę 360 Proponowanej lokalizacji przystanku

 • 7+288 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: na niezagospodarowanym aktualnie terenie pod skrzyżowaniem
  ul. Świętokrzyskiej z projektowaną ul. Nową Bulońską Południową.
 • Lokalizacja peronu: w tunelu, 10 m poniżej poziomu istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: schody z tunelu kolejowego + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, tramwaj, rower, samochód osobowy (kiss&ride, park&ride)

Zdjęcia

Wideo

Prezentowane przystanki, ich lokalizacje i nazwy są wyłącznie propozycją zawartą w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym projektu PKM Południe, którego ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianie w efekcie dalszych szczegółowych analiz oraz konsultacji społecznych.