Za nami drugie spotkanie informacyjne dotyczące projektu PKM Południe, tym razem zorganizowane specjalnie dla mieszkańców gdańskiej dzielnicy Ujeścisko – Łostowice i miejscowości Kowale. W nieco ponad dwugodzinnym spotkaniu wzięło udział 70 osób, a kolejnych 250 śledziło transmisję spotkania na żywo na kanale YouTube PKM.

Spotkanie zorganizowane zostało 5 kwietnia 2022 r., o godz. 17., w łatwo dostępnym dla mieszkańców dzielnicy miejscu – Hotelu Platan przy ul Niepołomickiej. Podobnie jak dzień wcześniej w Gdańsku Oruni, spotkanie rozpoczęło się emisją przygotowanego przez nas filmu, który w zaledwie 3 minuty i w przystępny dla każdego sposób wyjaśnia czym jest projekt PKM Południe. Następnie głos zabrali projektanci przygotowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe).

Po prezentacji obecni na sali mieszkańcy, radni, lokalni działacze i społecznicy przystąpili do dyskusji, która ze względu na specyfikę dzielnicy dotyczyła nieco innych kwestii niż dzień wcześniej w Gdańsku Oruni. W nadal prężnie rozbudowującej się części metropolii rozmówców szczególnie interesowały kwestie przebiegu linii kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie nowych osiedli, dostępności poszczególnych przystanków, a także lokalizacji przy nich węzłów przesiadkowych.

Głównymi tematami zgłaszanymi nam przez mieszkańców podczas tego spotkania były:

  1. Szansa powstania dodatkowego przystanku Gdańsk Wielkopolska, który – co potwierdzili nasi projektanci – będzie analizowany w 2 etapie STEŚ,
  2. Pogodzenie przebiegu nowej linii kolejowej z oczekiwaną przez mieszkańców ul. Nową Świętokrzyską, co mogliśmy im potwierdzić, że już zostało uwzględnione. Udało się nam pogodzić obie te duże inwestycje na jednym terenie dzięki zaprojektowaniu PKM Południe równolegle do planowanej nowej ulicy, której budowa dzięki temu będzie mogła rozpocząć się szybciej, a linia kolejowa powstanie później w miejscu planowanego wzdłuż Nowej Świętokrzyskiej buspasa. Mieszkańcy na tym skorzystają, gdyż pociągi przewiozą więcej pasażerów niż autobusy, a kierowcy nic na tym nie stracą, bo drugi pas dla ruchu samochodowego pozostał bez zmian.
  3. Rozważenie opcji poprowadzenia pod ziemią odcinka 3 PKM Południe w sąsiedztwie bloków przy ul. Zeusa w Kowalach, aby nie dzieliła ona nowego osiedla i nie biegła blisko nowych bloków – co obiecaliśmy przeanalizować w najbliższych miesiącach i przedstawić mieszkańcom efekty tych analiz na kolejnych spotkaniach.

Część mieszkańców tak bardzo była zainteresowana naszym projektem, że jeszcze przez ponad pół godziny po oficjalnym zakończeniu spotkania dyskutowaliśmy z nimi indywidualnie o interesujących ich sprawach

– Drugi dzień spotkań utwierdził nas w przekonaniu, że projekt PKM Południe jest ważny dla wielu mieszkańców południowych dzielnic Gdańska i sąsiadujących gmin – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Naszym zadaniem na tym etapie prac nad projektem było sprawdzenie, czy da się tę inwestycję na tym obszarze zrealizować, czy jest na nią miejsce i wypracowany w pierwszym etapie STEŚ korytarz PKM Południe pokazuje, że tak. Przed nami etap drugi, w którym pogłębione analizy techniczne dadzą nam odpowiedź na pytanie jak to zrobić. Dlatego spotykamy się z mieszkańcami już teraz, aby wysłuchać ich opinii i sugestii, bo to oni z tej nowej linii kolejowej będą w przyszłości korzystać. Jednym z filarów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest otwarta komunikacja z mieszkańcami i lokalnymi społecznościami na wielu płaszczyznach, dlatego w kolejnych dniach spotykamy się z mieszkańcami kolejnych gmin, przez które w przyszłości ma prowadzić PKM Południe.

Zapis wideo drugiego spotkania informacyjnego PKM Południe dostępny jest na naszym kanale YouTube PKM:

Informacje o kolejnych planowanych spotkaniach wraz z linkiem do strony z zapisami na nie można znaleźć w zakładce SPOTKANIA INFORMACYJNE.