Kalendarium

 • listopad 2019

  Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wydłużenia linii SKM na południe Gdańska

 • lipiec 2020

  Prezentacja wyników Studium Programowo-Przestrzennego przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska i określenie zakresu projektu PKM Południe.


  Decyzja samorządów o powierzeniu realizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego PKM Południe samorządowej spółce PKM SA.

 • Grudzień 2020

  Ogłoszenie przetargu na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego PKM Południe

 • Czerwiec 2021

  Podpisanie umowy z TPF Sp. z o.o na wykonanie dokumentacji STEŚ.

   

  Podpisanie umowy z PBPR i PBS Sp. z o.o. na wykonanie analiz transportowych dla projektu PKM Południe.

 • Październik 2021

  Podpisanie umowy ze związkiem uczelni im. Daniela Fahrenheita o współpracy przy projekcie PKM Południe.

 • styczeń 2022

  Złożenie wniosku CEF 2021 – 2027.

 • Kwiecień - listopad 2022

  3 serie spotkań informacyjnych z mieszkańcami

 • Wrzesień 2023

  Zakończenie prac nad STEŚ

 • listopad 2023

  Podpisanie umowy pomiędzy SWP i MG o współpracy przy realizacji projektu PKM Południe

 • 2024 - 2026

  przygotowanie projektu budowlanego i zdobycie pozwoleń na budowę

 • 2027 - 2029

  Realizacja I etapu PKM Południe (pod warunkiem zdobycia dofinansowania inwestycji).